ТАЙСКАЯ КОСМЕТИКА И МЕДИЦИНА
Корзина
RU
UA

Пользовательское соглашение

                                     Угода користувача
                                           (Умови використання сайту)

   Ця Угода визначає умови та правила використання веб-сайту https://plumeria.com.ua/ та
прикладних програм до нього (далі - Сайт) з метою цільового використання Cайту та доступу
до особистого кабінету Користувача, Угода укладається між Вами (далі - Користувач) та Оксентюком Анатолыэм Выталыйовичем (далі – Адміністрація) і регулює усі способи
використання Сайту, його «під доменів» та Програм, які знаходяться у розпорядженні та в
управлінні Адміністрації, усі види послуг, що надає Адміністрація завдяки Сайту та
Програмам.

1. Загальні положення

1.1. Сайт (далі – https://plumeria.com.ua/) надає користувачам широкий спектр послуг,
включно з, проте не обмежуючись, реалізацією та доставкою тайської, корейської, японської косметики (далі - Послуги).
1.2. Послуги надаються Користувачам Сайту https://plumeria.com.ua/ відповідно до цієї
Угоди користувача (далі - Угода).
1.3. Використання Сайту свідчить про приєднання Користувача до цієї Угоди
користувача (далі – Угода) повністю і підтверджує його згоду з наведеними нижче умовами.
1.4. Використовувати Сайт та Програми дозволено тільки особі, яка прийняла усі
умови цієї Угоди.
1.5. Користувач зобов’язаний уважно ознайомитися з умовами цієї Угоди перед
використанням Сайту та Програм.
1.6. Якщо Ви не погоджуєтеся з умовами цієї Угоди (повністю або частково), то права
Користувача не можуть бути надані Вам, також Вам забороняється використовувати Сайт або
Програми, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку інформацію, розміщену на Сайті й
будь-які Послуги, які надаються в рамках Сайту та Програм.
1.7. Умови визначеній в цій Угоді поширюються на всіх Користувачів Сайту - як на
Користувачів, що не мають облікового запису на Сайті (незареєстрований̆Користувач) так і
на Користувачів, що мають будь-який обліковий запис, будь-якого з доступних видів.
1.8. Ця Угода є договором приєднання відповідно до положень статті 634 Цивільного
кодексу України. Відвідуючи наш Сайт і працюючи з його змістом, Ви повністю приймаєте
умови цієї Угоди, підтверджуєте свою ознайомлення з ними і приймаєте на себе зобов'язання
щодо їх дотримання.

2. Визначення термінів:

2.1. Адміністрація – (власник Сайту) виконує певні адміністративні функції із
стеження за працездатністю Сайту, сервера, устаткування і програм, на якому знаходиться
Сайт, займається “розкручуванням” Сайту, веде статистику відвідуваності, виконує обов’язки
контент-менеждера, стежачи за своєчасним оновленням інформації.
2.2. Користувач – фахівець в галузі охорони здоров’я (не практикуючий) та/або
працівник системи охорони здоров’я (практикуючий), який користується Сайтом.
2.3. Угода Користувача - ця Угода, а також усі подальші зміни і доповнення до неї.
2.4. Налаштування - набір персональних налаштувань Користувача, визначених на
його розсуд під час реєстрації на Сайті або під час подальшої зміни налаштувань, який
дозволяє Користувачеві керувати своїми логінами, паролями, контактною інформацією, а
також видаленням свого облікового запису та об’єднанням двох своїх облікових записів в
один.
2.5. Інформація на Сайті - будь-яка інформація, розміщена на Сайті, що включає
відомості (повідомлення, дані) незалежно від форми їх подання, результати інтелектуальної
діяльності, а також інші дані, відповідно до законодавства України. Використання інформації
на Сайті будь-якими способами допускається тільки за умови дотримання обмежень,
встановлених чинним законодавством України, цією Угодою та ліцензійним договором про
надання права використання Сайту, який буде надано на запит Користувача.
2.6. Інформаційні повідомлення - будь-яка інформація, що не суперечить
законодавству України, яка може надаватися Користувачам виключно з метою інформування.
2.7. Сайт - сукупність розміщених у мережі Інтернет веб-сторінок, об'єднаних єдиною
темою, дизайном та єдиним адресним простором домену https://plumeria.com.ua/, що містять
інформацію на Сайті, яка створена, зібрана або оброблена Адміністрацією і Користувачами,
міститься в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації в мережі
Інтернет за мережевою адресою https://plumeria.com.ua/.
2.8. Використання Сайту - дозволене цією Угодою використання Сайту за
функціональним призначенням, зокрема, завантаження сторінок Сайту та використання його
ресурсів і сервісів.
2.9. Реєстрація на Сайті - безкоштовна, добровільна з боку Користувача процедура,
яка полягає у поповненні бази даних Користувачів інформацією про нового Користувача і
надання йому права на користування Сайтом. Реєстрація здійснюється відповідно до цієї
Угоди в декілька етапів і включає в себе надання Користувачем достовірної інформації про
себе.
2.10. Програми (прикладні програми) – програмні продукти, які можуть бути задіяні
та використані на Сайті Адміністрацією для повноцінного функціонування Сайту та участі у
ньому Користувача.
2.11. Партнери - будь-які фізичні чи юридичні особи, пов’язані з Адміністрацією
договірними взаємовідносинами, яким надається право на розміщення на сайті інформації,
що не суперечить законодавству та цілям Сайту, а також чиї Інформаційні повідомлення
(включно з Інформаційними повідомленнями, оприлюдненими від їхнього імені або в їхніх
інтересах) можуть демонструватися та/або відправлятися Користувачам.
2.12. Власник - власник домену - Оксентюк Анатолій Віталійович
2.13. Особистий кабінет Користувача – розділ Сайту з можливістю доступу до нього
через Програми, в якому міститься особиста інформація Користувача, а також інші анкетні
дані, правом розміщення яких володіє тільки Користувач. На цей розділ надходить
конфіденційна інформація (зокрема особисті результати тестування та інші результати, які
можуть надаватись Користувачу за результатами його активних дій на Сайті/виконанні
певних дій). Один Користувач може мати лише один Обліковий запис Користувача.
2.14. Дані авторизації - Логін та пароль Користувача, необхідні для ідентифікації
Користувача під час використання Сайту або Програм і отримання доступу до
персоналізованої інформації (зокрема до Особистого кабінету Користувача) та/або до
додаткових можливостей.
2.15. Cookie – фрагмент даних, згенерований Сайтом й збережений у комп'ютері
(браузері) Користувача у вигляді одного або декількох файлів. Cookie не містять
Персональних даних і можуть бути заблоковані Користувачем у будь-який момент.

3. Предмет Угоди

3.1. Адміністрація дозволяє Користувачеві переглядати і завантажувати інформацію з
Сайту виключно в освітніх цілях та з метою особистого некомерційного використання.
Забороняється змінювати матеріали сайту або поширювати їх з будь-якою іншою метою.
Будь-яке використання інформації з Сайту на інших сайтах, ресурсах або в комп'ютерних
мережах забороняється.
3.2. Інформація та Послуги, які Користувач отримує за допомогою Сайту, надаються
лише в освітніх та інформаційних цілях, якщо інше не буде передбачено цією Угодою.
3.3. Інформація та Послуги, які Користувач отримує за допомогою Сайту, можуть
використовуватися Користувачем у професійній діяльності медичних (фармацевтичних)
працівників та косметологів, з метою надання консультацій у сфері охорони здоров’я та/або медичної
допомоги та косметології, проте відповідальність за таку допомогу (консультацію) чи її наслідки цілком
належить Користувачу.
3.4. Відповідно до цієї Угоди Користувач гарантує, що використовуватиме Сайт у своїй
професійній діяльності виключно в інформаційних цілях, а всі рішення під час проведення
профілактики, діагностики, лікування та реабілітації приймаються Користувачем
неупереджено та самостійно і відповідальність за всі наслідки такого рішення несе виключно
Користувач.
3.5. Користувачі несуть виключну відповідальність за оцінку та власне сприйняття
інформації, отриманої з Сайту, та використання або неправильне використання такої
інформації на власний розсуд.
3.6. Користувачі несуть відповідальність за дотримання законодавства України та
стандартів професійної практики, включаючи, але не обмежуючись медичної та
фармацевтичної практик.
3.7. Сайт може містити посилання на інші веб-сайти або ресурси Партнерів.
Адміністрація, не несе відповідальності за такі веб-сайти та ресурси, зокрема, щодо їх
доступності, а також законності, повноти та коректності поширеної на них інформації.
3.8. Цільове використання Сайту – ознайомлення Користувача з тайською, корейською, японською косметикою, та косметичними засобами інших країн, коснусьтації по застосуванню, продаж та доставку косметичних та інших товарів Користувачу.

4. Порядок отримання доступу

4.1. З метою отримання доступу до Сайту, Користувач реєструє обліковий запис на
Сайті.
4.2. Для реєстрації Користувач надає своє ім'я та адресу електронної пошти.
Користувач має вказати пароль, який буде пов'язаний з обліковим записом відповідного
Користувача.
4.3. Користувач погоджується, що його реєстраційні дані є правдивими, точними та
актуальними, і зобов’язується негайно оновлювати свою реєстраційну інформацію при її
змінах.
4.4. Після реєстрації, з метою отримання повного доступу до інформації, Послуг
Сайту та його Програм, Користувач зобов'язаний надати Адміністрації Сайту запитувану
інформацію.
4.5. Користувач погоджується, що надані ним дані та інформація є достовірними,
точними та актуальними, і зобов’язується негайно оновлювати ці дані та інформацію при їх
змінах.
4.6. Користувач самостійно несе відповідальність за збереження конфіденційності та
безпеки свого імені Користувача та паролю до облікового запису Сайту.
4.7. Користувач несе відповідальність за всі дії, які відбуваються під його обліковим
записом.
4.8. Адміністрація не несе відповідальності за несанкціонований доступ до інформації
облікового запису Користувача та інформації з нього.
4.9. Видалення Адміністрацією Користувача з Сайту не потребує з боку
Адміністрації спеціальних роз’яснень.

5. Права та обов’язки Користувачів та Адміністрації

5.1. Користувач та Адміністрація при використанні Сайту зобов’язуються
дотримуватись чинного законодавства України та наведених нижче правил.
5.2. Права та обов’язки Користувача
5.2.1. Користувач може використовувати Сайт виключно в межах тих прав і тими
способами, які встановлені даною Угодою та іншими правилами, які розміщено
Адміністрацією на Сайті.
5.2.2. Користувач має право використовувати Сайт з урахуванням наступних обмежень
і правил:
- використання облікового запису на Сайті може здійснюватися виключно особисто
Користувачем;
- вся інформація, що розміщується Користувачем, повинна відповідати (косметичній, медичній,
фармацевтичній, технічній, інформаційній та освітній) тематикам Сайту. Адміністрація на
свій розсуд визначає відповідність інформації, що розміщується Користувачем, має право
видаляти невідповідну інформацію без попереднього повідомлення Користувача;
- забороняється розміщення інформації, що порушує права третіх осіб на інформацію
або на результати інтелектуальної діяльності. Під даним обмеженням розуміється заборона
на копіювання будь-якої інформації без згоди правовласника;
- допускається цитування в оригіналі і в перекладі в наукових чи інформаційних цілях
правомірно оприлюднених творів, включаючи відтворення уривків з газетних і журнальних
статей у формі оглядів преси, в обсязі, виправданому метою цитування, але не більше чверті
авторського тексту публікації.
5.2.3. Користувачеві забороняється:
- підробляти заголовки чи здійснювати інше маніпулювання, для обходу обмежень
встановлених для доступу до Сайту;
- вчиняти спроби обійти будь-які захисні технологічні заходи, пов'язані з
використанням Сайту;
- надсилати, завантажувати, передавати або іншим способом розповсюджувати
інструменти впливу на трафік, а також “ланцюжки, піраміди”, рекламу або спам;
- оприлюднювати або ігнорувати приналежність до третьої особи чи організації;
- збирати інформацію про інших Користувачів, включаючи особисті та контактні дані;
- застосовувати Сайт для здійснення будь-якої підприємницької діяльності або будьякої діяльності, спрямованої на одержання доходу (крім дій, що передбачені окремими
Угодами між Користувачем та Сайтом);
- завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим
чином використовувати інтелектуальну власність інших Користувачів і третіх осіб, без
законних прав на таке використання;
- завантажувати, зберігати, публікувати на Сайті інформацію з інших ресурсів мережі
Інтернет, а також копіювати, поширювати і надавати доступ до інформації на Сайті третім
особам, які не є Користувачами Сайту;
- завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ і іншим чином
використовувати віруси та будь-які інші шкідливі програми;
- розміщувати інформацію і об'єкти, які можуть порушувати права і законні інтереси
третіх осіб, а також інформацію, яка містить погрози, дискредитує, ображає, принижує честь
і гідність чи ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя Користувачів,
третіх осіб, Адміністрації;
- використовувати Сайт для інших цілей, замість визначених даною Угодою.
5.3. Права та обов’язки Адміністрації
5.3.1. Адміністрація має право, але не зобов'язана робити будь-які наступні дії без
попередження:
- записувати або попередньо переглядати матеріали для Користувачів у будь яких
областях в Сайту;
- вивчати статистику користування Сайтом;
- видаляти вміст публікацій користувача, який, на думку Адміністрації, не відповідає
цій Угоді та/або ліцензійному договору;
- зупиняти та обмежувати доступ Користувача, що порушив умови використання, до
Сайту;
- встановлювати нові умови використання Сайту;
- визначати наповнення сайту, інформацію, що міститься на Сайті, Послуги, що
надаються Користувачам;
- використовувати персональні дані Користувача будь-якими способами,
передбаченими законодавством України, для поліпшення роботи Сайту;
- на свій розсуд встановлювати системи заохочень та накопичення Користувачами
Сайту рейтингів і нараховувати Користувачам бали за накопичений рейтинг тощо;
5.3.2. Адміністрація зобов’язується:
- бути неупередженою в прийнятті рішень щодо Користувачів;
- підтримувати Сайт в робочому стані;
- вживати необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональних
даних Користувачів від несанкціонованого і неправомірного або випадкового доступу до них,
знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних;
- дотримуватися політику конфіденційності Сайту з якою можна ознайомитись за
запитом до Адміністрації;
- у разі надання персональних даних Користувача відповідно до вимог законодавства
України про захист персональних даних і Умов використання Сайту, стежити за
правомірністю їх використання.

6. Відмова від гарантій

6.1. Адміністрація не гарантує, що Послуги на Сайті відповідають особистим
очікуванням та вимогам Користувачів та/або беззаперечно принесуть очікуваний
Користувачем результат.
6.2. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачами і третіми особами за
можливі наслідки використання ними Сайту.
6.3. Адміністрація не несе відповідальності за достовірність інформації розміщеної
Партнерами та іншими Користувачами.
6.4. Користувачі погоджуються з тим, що використовують Сайт на свій ризик і під
власну відповідальність.
6.5. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які збитки (включаючи, втрату
грошей, зв'язків або репутації, потенційного прибутку, інших нематеріальних втрат, якихнебудь спеціальних або непрямих збитків) завданих включаючи, але не обмежуючись
внаслідок:
- нерозуміння Користувачем порядку використання Сайту, інформації на ньому,
трактування інформації на власний розсуд або неможливості використовувати Сайт у повній
мірі;
- помилок або неточностей в контенті;
- затримок або збоїв в наших послугах;
- помилок або неточностей будь-якого роду в Послугах на Сайті;
- дій або бездіяльності третіх осіб.
6.6. Адміністрація також не несе відповідальності за шкоду, завдану вашому
комп'ютерному обладнанню або іншому майну, а також за можливе зараження їх вірусами,
втрату даних внаслідок вашого відвідування Сайту, користування Сайтом і інформацією,
скачування Вами інформації, і не несе зобов'язань у зв'язку з перерахованим вище.
Товариство залишає за собою право припинити роботу цього Сайту в будь-який момент без
попередження і не несучи в зв'язку з цим будь-яких зобов'язань.
Добавить коментарий
Вам помочь?